Amymone knælende ved kilden med kande og Poseidons trefork. Romersk republikansk ringsten i jernring CC0

Amymone, knælende ved kilden med en kande og Poseidons trefork.
Romersk republikansk ringsten i jernring, 100 f.Kr.-30 f.Kr.

Download