Amfora med Dionysos mellem silener (A) og vognscene (B). Græsk CC0

Euphiletosmaleren
Amfora med Dionysos mellem silener (A) og vognscene (B).
Græsk, 520 f.Kr.-510 f.Kr.

Download