Hydria med vognscene og jagtfrise (bug) og Herakles med den nemeiske løve (skulder). Græsk

Antímenesmaleren
Hydria med vognscene og jagtfrise (bug) og Herakles med den nemeiske løve (skulder).
Græsk, ca 520 f.Kr.