Amfora med Dionysos blandt dansende silener (A) og Herakles med det erymanthiske vildsvin (B). Græsk CC0

Andókides
Antímenesmaleren
Amfora med Dionysos blandt dansende silener (A) og Herakles med det erymanthiske vildsvin (B).
Græsk, ca 520 f.Kr.

Download