Amfora med Dionysos blandt dansende silener (A) og Herakles med det erymanthiske vildsvin (B). Græsk

Andókides
Antímenesmaleren
Amfora med Dionysos blandt dansende silener (A) og Herakles med det erymanthiske vildsvin (B).
Græsk, ca 520 f.Kr.