Lekyth med Dionysos blandt silener, mænader og ynglinge. Græsk CC0

Athen 581-klassen
Lekyth med Dionysos blandt silener, mænader og ynglinge.
Græsk, ca 500 f.Kr.

Download