Kanopekrukke med falkehovedlåg og hieroglyfindskrift. Ægyptisk, Sentiden

Kanopekrukke med falkehovedlåg og hieroglyfindskrift.
Ægyptisk, Sentiden, 26.-30. dynasti, 650 f.Kr.-350 f.Kr.
Krukken indeholder endnu de balsamerede dele

Alabast. 35,4 cm
Inventarnummer: H388

Stort foto

Fascinationen af Ægypten Ture på tværs

Kanopekrukke

Blandt de mere specielle genstande i Thorvaldsens samling er de såkaldte kanopekrukker. Ved balsameringen af den døde blev indvoldene og undertiden også hjernen fjernet fra kroppen. Lunger, mave, lever og tarme blev, ligesom kroppens hylster, tørret og balsameret for at kunne overgå til Dødsriget. Til hver mumie hørte et sæt af fire kanopekrukker, som indeholdt disse organer. Som beskyttelse på rejsen til Dødsriget blev krukkernes låg typisk udformet som hovederne af de fire gravguder: Amset med menneske-hoved, Hapi med bavianhoved, Kebek-senu-ef med falkehoved og Dua-mut-ef med sjakalhoved. Krukken her, som endnu indeholder spor af de balsamerede organer, er forsynet med et falkehoved og bærer en hieroglyfindskrift, der angiver navnet på den afdøde.