Sistrum med håndtag i form af Bes og Hathorhoved. Ægyptisk, romertiden

Sistrum med håndtag i form af Bes og Hathorhoved.
Ægyptisk, Romertiden, efter 30 f.Kr.

Fragment

Bronze. 12,1 cm
Inventarnummer: H251

Stort foto