Alter, opstalt forside
Nic. Bertini
: før 1900

Alter, opstalt forside
Efter Leopoldo Buzi
Samme monument som inv.nr. E2184 og E2185

Radering. 198 x 157 mm
Inventarnummer: E2186

Stort foto