Alter, plan CC0
Nic. Bertini
: før 1900

Alter, plan
Efter Leopoldo Buzi
Samme monument som inv.nr. E2184 og E2186

Radering. 117 x 110 mm
Inventarnummer: E2185

Stort foto
Download