Merkur CC0
Giovanni Jacopo Caraglio
: Giovanni Jacopo Caralius, Gian Jacopo Caralius
: 1500-1505
: 1565
: italiensk

Merkur, 1526
Efter Rosso Fiorentinos tegning. Kobberstikket er sandsynligvis genudgivet af Carlo Losi 1771
Del af serie kobberstik, inv.nr. E1865 til E1885, som fremstiller græske og romerske guder

Kobberstik. 213 x 110 mm
Inventarnummer: E1877

Stort foto
Download

Merkur var den af guderne, som havde rollen som letfodet, hurtigt rejsende sendebud for de andre guder. Han genkendes på sin vingede hat. Hans vingede sandaler ligger ved hans fødder. Der ligger dog også et afhugget hoved og et sværd. Merkur var Jupiters søn og budbringer. En af Merkurs bedrifter var, da han befriede Io ved at hugge hovedet af hendes vogter, kæmpen Argus. Da Thorvaldsen i 1818 modellerede Merkur som Argusdræber (inv.nr. A5), arbejdede han med forløbet umiddelbart før Merkur halshuggede Argos. Merkur spiller på sin fløjte for at dysse Argos i dyb søvn. I Giovanni Jacopo Caraglios kobberstik efter Rosso Fiorentino, er Merkurs mission lykkedes, og halshugningen har fundet sted. Den romerske gudeskikkelse Merkur modsvares af den græske Hermes.