Herkules og Cerberus

Giovanni Jacopo Caraglio
Herkules og Cerberus, før 1565