Herkules og Cerberus CC0
Giovanni Jacopo Caraglio
: Giovanni Jacopo Caralius, Gian Jacopo Caralius
: 1500-1505
: 1565
: italiensk

Herkules og Cerberus, før 1565
Efter Rosso Fiorentinos tegning
Del af serie kobberstik, inv.nr. E1859 til E1864, med Herkules. Trykt før teksten var blevet skrevet på trykpladen

Prøvetryk. Radering. 221 x 183 mm
Inventarnummer: E1859

Stort foto
Download

Antikkens myter Ture på tværs

Myten om Herakles tolv arbejder

Herakles (lat. Herkules) var resultat af Zeus’ (lat. Jupiters) affære med den menneskelige kvinde Alkmene. Zeus’ hustru Hera (lat. Juno) hadede Herakles, som var bevis på Zeus’ utroskab, og forfulgte ham gennem hele hans liv. Da han havde giftet sig med kongedatteren Megara, lod Hera et vanvid ramme ham, som fik ham til at dræbe sin hustru og sine børn. Som straf måtte han tjene kongen af Mykene, der beordrede ham at udføre tolv farlige opgaver. Han kæmpede mod amazoner, hentede magiske genstande fra fjerne verdenshjørner og nedlagde monstre. Sågar den trehovedede helvedeshund Kerberos (lat. Cerberus), lykkedes det Herakles at tæmme. Hvordan det kan være gået for sig, er skildret på dette kobberstik fra 1500-tallet, som indgår i Thorvaldsens samling af andre kunstneres grafik.

Efter tolv år hos kongen i Mykene havde Herakles sonet sin forbrydelse og blev løst fra tjenesten. Han skulle dog komme til at opleve mange andre eventyr, og om disse beretter de mange myter om hans begivenhedsrige liv.