Maria himmelfart

Federico Zuccaro
Maria Himmelfart, før 1609