Prospetto del Tempio della Sibilla ( Tempio di Vesta i Tivoli, opstalt ) CC0
Vincenzo Brenna
: 1745
: 1820
: italiensk

Prospetto del Tempio della Sibilla ( Tempio di Vesta i Tivoli, opstalt )
Efter forlæg tegnet af Francesco Bernardino Ferrari

Radering. 521 x 385 mm
Inventarnummer: E1444

Stort foto
Download