Skål med Æskulap-relief og håndtaget udformet som Merkur CC0
Ubekendt
: før 1900

Skål med Æskulap-relief og håndtaget udformet som Merkur
Efter antik etruskisk skål, samme skål som inv.nr. E1405
Del af serie kobberstik, inv.nr. E1395 til E1428, efter antikke genstande fra Kardinal Stefano Borgios samling i Museo Borgiano

Kobberstik. 304 x 204 mm
Inventarnummer: E1406

Stort foto
Download