Ægyptisk obelisk CC0
Francesco Barbazza
: før 1830
: italiensk

Obeliscus Augusti
Efter antik ægyptisk obelisk
Muligvis udført som del af serie kobberstik, inv.nr. E1326 til E1333, men dog ikke gengivet i Georg Zoëga: "De Origine et Usu Obeliscorum ad Pium Sextum Pontificem Maximum", Roma 1797

Kobberstik. 715 x 506 mm
Inventarnummer: E1327

Værker, der har forbindelse til dette værk: Obeliscus Augusti, 6. årh. f.Kr., Piazza Montecitorio, Rom

Stort foto
Download

Fascinationen af Ægypten Ture på tværs

Ægyptiske obelisker i Rom

Romernes fascination af den ægyptiske kultur medførte bl.a., at flere obelisker blev importeret fra Ægypten til Rom. De enorme, tonstunge stenstøtter blev transporteret ad Nilen og videre over Middelhavet i særligt store fragtskibe. Kobberstikket her viser en af disse importerede obelisker. Den var oprindeligt udført for Farao Psamtek II (595-589 f.Kr.) og opstillet i Heliopolis i Ægypten. Men efter erobringen af Ægypten i år 31 f.Kr. beordrede Octavian, den senere Kejser Augustus, at obelisken blev fragtet til Rom. Her blev den opstillet på Marsmarken, hvor den fungerede som viser i et kolossalt solur. Obelisken faldt senere sammen, men blev i 1789-1792 restaureret og genopført på Piazza Montecitorio. Af kobberstikket ses, hvordan den tog sig ud omkring slutningen af 1700-tallet.