Ægyptisk tempel eller mausoleum

Ippolito Caffi
Ægyptisk tempel eller mausoleum