Opfindelsen af de bevægelige typer. Gravmæle over Charles Drake Garrard og hustru CC0
Gottlieb Bindesbøll
: Michael Gottlieb Birckner Bindesbøll
: 05.09.1800
: 14.07.1856
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Opfindelsen af de bevægelige typer. Gravmæle over Charles Drake Garrard og hustru, 1836-1838
Efter Thorvaldsens reliefer inv.nr. A115 og A620
Del af serie tegninger, inv.nr. D1778,62 til D1778,70, muligvis udført i Rom ligesom inv.nr. D1778,72

Blyant på papir. Påskrift med blyant. 120 x 186 mm
Inventarnummer: D1778,64

Stort foto
Download