San Paolo fuori le mura, efter branden i 1823 CC0
Léopold Robert
: Louis Léopold Robert
: 1794
: 1835
: fransk

San Paolo fuori le mura efter branden i 1823, 1825
Replik af Léopold Roberts maleri fra 1824

Olie på lærred. 102,0 x 82,4 cm
Inventarnummer: B92

Værker, der har forbindelse til dette værk: Léopold Robert, S.Paolo fuori le mura, eftter branden i 1823, 1824, Musée d'Art et d'Historie, Neuchâtel, Schweiz

Stort foto
Download
Læs om værket i Arkivet

S. Paolo fuori le muras brand natten i mellem d. 16. og 17. juli 1823 var særdeles voldsom og rystede hele Roms befolkning, eftersom kirken mentes at være opført over selveste apostlen Paulus´ grav. Som så mange andre valfartede Léopold Robert til brandtomten og indtrykkene herfra resulterede i et maleri af den rygende kirkeruins indre. Måske for at anskueliggøre datidens oplevelse af branden som et tegn på Guds afmagt – eller vrede – har Robert ved sin synsvinkel forskudt det centralt placerede alter og ikke mindst Kristusmedaljonen fra billedets midte. Forsvindingspunktet ligger i det nordlige sideskib til venstre i billedet, hvorved munkene og deres livsfarlige bjergningsaktion i forgrunden fremhæves.

Thorvaldsen, der havde bestilt et maleri af Léopold Robert, så i malerens atelier et billede af basilikaens interiør med det nedstyrtede tag og bestilte straks en gentagelse, som dog udførtes af Léopolds yngre bror, Aurèle. Han ankom til Rom i 1822 og uddannede sig dér til maler ved bl.a. at kopiere storebroderens billeder. Kopien blev udført under Léopolds opsyn og er også til sidst blevet godkendt af ham, hvorfor den skal betragtes som et værk af Léopold Robert, der da også selv har signeret billedet.

Léopold Robert var uddannet i Paris hos blandt andre nyklassicismens betydeligste franske maler J.-L. David og kom 1818 til Rom, hvor han boede indtil 1832. Hans død kun tre år senere skete for egen hånd som følge af et ulykkeligt kærlighedsforhold.