En venetiansk festaften

Ippolito Caffi
En venetiansk festaften, 1824-1838