Færdsel uden for en by

Ubekendt
Færdsel udenfor en by, 1600-tallet