Antiksalen på Charlottenborg

Ditlev Martens
Antiksalen på Charlottenborg, 1824