Den barmhjertige samaritan

Emil Andersen
Den barmhjertige samaritan, 1844