Landskab med den barmhjertige samaritan

Heinrich Reinhold
Landskab med den barmhjertige samaritan, 1823