Den tolvårige Kristus i templet

Bertel Thorvaldsen
Den tolvårige Kristus i templet, 1841