Adam og Eva med Kain og Abel

Bertel Thorvaldsen
Adam og Eva med Kain og Abel, 1837