Bg_logo_top

Tilbage til Samlingerne

Musikkens genius
Bertel Thorvaldsen[+]

Musikkens genius, 1838
Afstøbning efter relief modelleret af Pietro Galli efter Thorvaldsens tegning
Del af reliefserie som fremstiller forskellige genier, inv.nr. A532 til A547

Afstøbning. Gips. 27 x 19 cm
Inventarnummer: A535

Værker, der har forbindelse til dette værk: Thorvaldsen, Musikkens genius, 1838, det nu nedrevne Palazzo Torlonia, Rom

Stort foto

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor