Bg_logo_top

Tilbage til Samlingerne

Nymfe med jagtbytte på sit spyd
Bertel Thorvaldsen[+]

Nymfe med jagtbytte på sit spyd, 1838
Afstøbning efter relief modelleret af Pietro Galli efter Thorvaldsens tegning
Del af reliefserie med motiver fra Ovids metamorfoser, inv.nr. A458 til A479

Afstøbning. Gips. 33,5 x 24,0 cm
Inventarnummer: A471

Værker, der har forbindelse til dette værk: Thorvaldsen, Nymfe med jagtbytte på sit spyd, det nu nedrevne Palazzo Torlonia, Rom

Stort foto

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor