Bg_logo_top

Tilbage til Samlingerne

Nymfe og ung pige
Bertel Thorvaldsen[+]

Nymfe og ung pige, 1838
Afstøbning efter relief modelleret af Pietro Galli efter Thorvaldsens tegning
Del af reliefserie med motiver fra Ovids metamorfoser, inv.nr. A458 til A479

Afstøbning. Gips. 33,4 x 24,7 cm
Inventarnummer: A469

Værker, der har forbindelse til dette værk: Thorvaldsen, Nymfe og ung pige, det nu nedrevne Palazzo Torlonia, Rom

Stort foto

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor