Bg_logo_top

Tilbage til Samlingerne

Nymfe med pil
Bertel Thorvaldsen[+]

Nymfe med pil, 1838
Afstøbning efter relief modelleret af Pietro Galli efter Thorvaldsens tegning
Del af reliefserie med motiver fra Ovids metamorfoser, inv.nr. A458 til A479

Afstøbning. Gips. 33,5 x 24,5 cm
Inventarnummer: A468

Værker, der har forbindelse til dette værk: Thorvaldsen, Nymfe med pil, det nu nedrevne Palazzo Torlonia, Rom

Stort foto

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor