Amor og Diana
Bertel Thorvaldsen
: Bertel (Albert, Alberto) Thorvaldsen
: 19.11.1770
: 24.03.1844
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Amor og Diana, 1838
Afstøbning af relief modelleret af Pietro Galli efter Thorvaldsens tegning
Del af reliefserie med motiver fra Ovids metamorfoser, inv.nr. A458 til A479

Afstøbning. Gips. 33 x 25 cm
Inventarnummer: A465

Værker, der har forbindelse til dette værk: Thorvaldsen, Amor og Diana, det nu nedrevne Palazzo Torlonia, Rom

Stort foto
Læs om værket i Arkivet