Bg_logo_top

Tilbage til Samlingerne

Diana dræber Orion
Bertel Thorvaldsen[+]

Diana dræber Orion, 1838
Afstøbning af relief modelleret af Pietro Galli efter Thorvaldsens tegning
Del af reliefserie med motiver fra Ovids metamorfose, inv.nr. A458 til A479

Afstøbning. Gips. 33,5 x 25,0 cm
Inventarnummer: A462

Værker, der har forbindelse til dette værk: Thorvaldsen, Diana dræber Orion det nu nedrevne Palazzo Torlonia, Rom

Stort foto

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor