Nemesis med straffens og belønningens genier

Bertel Thorvaldsen
Nemesis med straffens og belønningens genier, 1834