Musernes dans på Helikon CC0
Bertel Thorvaldsen
: Bertel (Albert, Alberto) Thorvaldsen
: 19.11.1770
: 24.03.1844
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Musernes dans på Helikon, efter 1844
Udført af Georg Christian Freund under tilsyn af H.W. Bissen efter originalmodellen 1816, inv.nr. A341

Marmor. 72,5 x 159,0 cm
Inventarnummer: A340

Stort foto
Download

Antikkens myter Ture på tværs

De uberegnelige guder

På Thorvaldsens relief ses de ni muser, antikkens skytsgudinder for kunst og videnskab, danse til Apollons lyrespil. Apollon var lysets og musikkens gud, og med sin lyre i hånden var han anfører for muserne. Som sådan skildres han ofte i lette og muntre sammenhænge, som det er tilfældet på relieffet her. Men samtidigt var Apollon også gud for sygdom og død. Med sin bue og sine pile spredte han sygdom blandt sine fjender og straffede hævngerrigt alle, der trodsede ham.

Denne dobbelte karakter kendetegnede mange af antikkens guder, som kunne være venlige og generøse men også grusomme og ubarmhjertige. Antikkens mennesker kunne derfor aldrig vide sig sikre på de uberegnelige guder, og mange antikke myter indeholdt advarsler mod at vække gudernes vrede.

Ligesom de tre gratier, er de ni muser døtre af Jupiter. De holder til på bjerget Helikon i Grækenland ved kilden Hippokrene og er guder for kunstnerisk inspiration. Når solguden lægger vejen forbi Helikon bliver der fest, og det er netop en sådan lejlighed, som relieffet skildrer. På en lille forhøjning midt i relieffet ses også de tre nøgne gratier. Relieffet er en omarbejdelse af et relief, som Thorvaldsen modellerede så tidligt som i 1804.