Vincenzo Camuccini
Bertel Thorvaldsen
: Bertel (Albert, Alberto) Thorvaldsen
: 19.11.1770
: 24.03.1844
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Vincenzo Camuccini, 1810

Marmor. 56,2 cm
Inventarnummer: A281

Stort foto

Selvom eftertiden ikke har tillagt Camuccinis (1771-1844) historiemaleri den største kunstneriske værdi, var han i datiden en betydningsfuld person. Han bestred således hverv, der gav magt og anseelse. Bl.a. var han general-inspektør for de pavelige samlinger. Og så forstod han, dannet og beleven, at begå sig i de højere kredse. Ligesom vennen Thorvaldsen var han kunstsamler, og busten her blev til efter overenskomst med Camuccini, der til gengæld malede et portræt af Thorvaldsen, som i dag hænger på San Luca-akademiet i Rom.