Ture på tværs

Følg en tur gennem Thorvaldsens Museums univers. På turene kommer du tværs gennem museets samlinger og oplever nye forbindelser mellem museets værker.

Ture på tværs er guidede ture gennem Thorvaldsens Museums digitale univers. Med udgangspunkt i særlige temaer går turen gennem museets samling af Bertel Thorvaldsens egne værker og hans omfattende samlinger af samtidens malerkunst, af antikke ægyptiske, græske, etruskiske og romerske genstande og af andre kunstneres skulpturer, hans egne medaljer og personlige genstande m.m. Thorvaldsen havde et passioneret forhold til sine samlinger, og lod sig ofte inspirere af motiver eller emner fra sine samlinger af kunstværker og antikke genstande.

Derfor går mange emner igen på tværs af museets mange samlinger. Ture på tværs er veje gennem samlingerne, som synliggør forbindelser mellem værker, der ikke udstilles sammen, eller som befinder sig i museets magasiner.

Antikkens myter

De antikke myter myldrer med guder, helte og fantastiske væsener. Tag en tur blandt nogle af de mange mytiske motiver i Thorvaldsens Museums samlinger.

Mange antikke myter omhandler de store emner, som mennesker til alle tider har spekuleret over, f.eks. verdens tilblivelse, det guddommeliges karakter eller krig og kærlighed. Derfor har også langt senere tider fundet fortællingerne om verden og dens sammenhænge aktuelle, og myterne har gennem tiden været yndede motiver i kunsten. Dette afspejles i mange værker i Thorvaldsens Museums samlinger, og turen går gennem Thorvaldsens private antiksamling, hans egne værker samt hans samling af andre kunstneres værker.

M ture paa tvaers 03

Toppen af kroppen

Skulpturer, masker, buster, malerier og antikke genstande fra Thorvaldsens samlinger. Overalt er der hoveder, der fascinerer, forundrer og fanger os ind.

M b428

Fascinationen af Ægypten

Det gamle Ægypten og dets kultur har fascineret mennesket lige fra antikken og til i dag. Også Bertel Thorvaldsen var interesseret i Ægyptens fortid, og på museet findes hans store, personlige samling af ægyptiske oldsager. Gå på opdagelse i samlingen og oplev fascinationen af Ægyptens kunst og kultur.

M h370