Creating the Portrait. The Workshop as Space and Concept

Seminaret undersøger værkstedets mangefacetterede rolle som rum for kunstnerisk identitet, produktion og handel med kunstværker samt ramme om møder mellem kunstnere og bestillere. Seminaret skal ses som led i en undersøgelse af Bertel Thorvaldsens rolle som portrætkunstner set i en større kunsthistorisk kontekst.

Friedrich Nerly, Bøfler trækker en marmorblok, 1831-1844. Inv. nr. B133
Friedrich Nerly, Bøfler trækker en marmorblok, 1831-1844. Inv. nr. B133

Program

9.00: Kaffe og registrering

9.30: Velkomst

9.45: Malcolm Baker, University of California, Riverside
Ambiguities, narratives, disjunctures and continuities: Some questions about the workshop practices of eighteenth-century British sculptors

10.30: Kaffe

11.00: Daniel Zolli, Pennsylvania State University
The Absent Center: Locating Donatello in the Workshop

11.45: Tomas Macsotay, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
More than Gossip and less than Monuments. Three Forms of Ambition in the 1790s and early 1800s Roman Bust Portrait

12.30: Frokost

13.30: Kira Kofoed, Thorvaldsens Museum
”The peculiarity of the different characters according to the best possible patterns” – on Thorvaldsen’s method, teaching and the portrait types made in his workshop

14.15: Johannes Myssok, Kunstakademie Düsseldorf
Master and servant. Canova's workshop and the formation of sculptural autonomy

15.00: Kaffe

15.30: Greg Sullivan, Tate
Sir Francis Chantrey’s London Studio, 1809-1841: Sculpture as Practical Science

16.15: Diskussion og afrunding ved Rolf Michael Schneider, Ludwig-Maximilians Universität, München, og Ulrich Pfisterer,
Kunsthistorisches Zentralinstitut, München

17.15: Drinks

18.45: Middag for talere og diskussionspartnere

Tilrettelæggelse og støtte

Seminaret er det første i en række af seminarer afholdt i forbindelse med det igangværende forsknings- og formidlingsprojekt Powerful Presences og tilrettelagt af lektor Jane Fejfer fra Saxo-Institutet, Københavns Universitet og museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen fra Thorvaldsens Museum. Seminaret er muliggjort med støtte fra Velux Fondens Museumssatsning.

Tilmelding og praktiske oplysninger

Tilmelding er nødvendig pga. begrænset deltagerantal. For tilmelding kontakt venligst post.doc. Amalie Skovmøller (skovmoeller@hum.ku.dk). Angiv venligst om du ønsker at deltage i frokost eller ej.

Seminaret finder sted mandag d. 11. december 2017 på Carlsberg Akademi, Gammel Carlsberg Vej 15, 1799 København V. Find kort og supplerende oplysninger her.

Hent det fulde program som pdf her.