Bg_logo_top

Ny vidensbank om dansk verdensstjerne

Pressemeddelelse 19. november 2008

Ny vidensbank om dansk verdensstjerne
åbner 19.11.2008

Bertel Thorvaldsens breve publiceres på nettet

Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) var en dansk verdensstjerne, hvis breve nu offentliggøres i et stort, veldokumenteret, digitalt arkiv på nettet. Her kan man læse alt fra kærlighedsbreve, dagbogsnotater og forretningsbreve til hyldestdigte.

Bertel Thorvaldsens brevarkiv

På Thorvaldsens Museum i København findes en enorm samling af ca. 4500 dokumenter og breve fra, til og om den verdensberømte billedhugger. I brevene møder man Thorvaldsens familie, danske og udenlandske venner, europæiske kulturpersonligheder, fyrster, adelsmænd, kunstnere, kunstinteresserede og kunder, som havde tilknytning til den bedst kendte danske kunstner i 1800-tallets første halvdel.

Det digitale brevarkiv åbner

Det har i mange år været et stort ønske fra Thorvaldsens Museum at publicere brevene, men de uhyre materialemængder gemt i arkivskabe på museet krævede særlige ressourcer. Derfor er det først med nutidens digitale muligheder, at arkivet kan publiceres optimalt. Nu bliver brevene frit tilgængelige på nettet for alle og enhver fra Thule til Timbuktu. På Bertel Thorvaldsens 238 års fødselsdag 19.11.2008 åbner den digitale version af brevarkivet på adressen: http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk

Hovedkilden til vores viden om Thorvaldsen

Brevarkivet er primærkilden til vores viden om Thorvaldsens liv og værk. Her kan alle Thorvaldsen-interesserede læse alt fra kærestebreve til dagbogsnotater, korrespondance med kunstnerkolleger, forretningsbreve, hyldestdigte og taler til billedhuggeren m.m.

Dokumenterne uddyber ikke bare forståelsen af Thorvaldsens værker, men giver også et uvurderligt indblik i datidens kunstneriske, sociale, sproglige og politisk-historiske forhold. For nationale og internationale Thorvaldsen-forskere vil arkivet være en guldgrube af stof, som i mange år frem over vil kunne generere stof til artikler, bøger, udstillinger, m.m.

Fundet af brevene

Størstedelen af brevene blev fundet efter Thorvaldsens død i 1844 i en mørk kælder under billedhuggerens lejlighed i Rom. Brevene var stoppet ned i nogle store tønder, som Thorvaldsen havde fyldt op med “Muursteen, Glas, Leerklumper og andet Sligt”. Han var kendt for at genbruge brevpapir til skitsetegninger, notater, eller til kladder til nye breve, og når papirbunkerne var blevet for store, røg det hele tilsyneladende ned i kælderen.

Nyudviklet, internetbaseret opslagsværk

Nu udgives brevene på deres originalsprog, dansk, tysk, italiensk, fransk o.a. i et brugervenligt opslagsværk; samtidig forsynes de med forklarende kommentarer, billeder, registre, søgemuligheder, referenceartikler m.m. Udgivelsen finder sted løbende frem til 2011.

Enestående virtuel verden

Netpubliceringen af brevmaterialet er en del af Det virtuelle Thorvaldsens Museum, som har gjort museet til en frontløber i digitaliseringen af de danske kunstmuseers kulturværdier. En indsats, som i foråret 2008 blev præmieret med Bikubenfondens museumspris.
Projektet er støttet af Velux Fonden og udviklet i samarbejde med designgruppen Oncotype.

Yderligere information

kontakt Brevcenterets medarbejdere, Thorvaldsens Museum, tlf. 33 32 15 32:
Projektleder Ernst Jonas Bencard, ernstjonas.bencard@thorvaldsensmuseum.dk
Forskningsmedarbejder Inge Lise Mogensen, ingelise.mogensen@thorvaldsensmuseum.dk
Forskningsmedarbejder Kira Kofoed, kira.kofoed@thorvaldsensmuseum.dk
Museumsdirektør Stig Miss, tlf. 33321532
Informationsmedarbejder Bettina Weiland, bettina.weiland@thorvaldsensmuseum.dk

Download pressefotos

Brevudkast 22071809
Brevudkast fra Thorvaldsen til vennen
Herman Schubart 22.7.1809 med skitser og skriveøvelser.

Hent foto

Pressefotos fra Brevarkivet er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af Brevarkivet .
Pressefotos skal akkrediteres Thorvaldsens Museum, hvor ikke andet er angivet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor