Bg_logo_top

Ny stor bog fra Thorvaldsens Museum

Pressemeddelelse 28. maj 2008

Ny stor bog fra Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum har netop udgivet bogen ”Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2008”. I denne rigt illustrerede publikation er samlet en række aktuelle forsknings- og formidlingsartikler, der kaster nyt lys over Thorvaldsen, hans kunst og museum.

Selvom litteraturen om Bertel Thorvaldsen – Danmarks bedst kendte kunstner gennem tiderne – er enorm, er der stadig behov for at tilvejebringe ny viden om den store billedhugger. I den nye bog behandles emner, som aldrig før har været beskrevet særligt grundigt. Det gælder Thorvaldsens forhold til et af hans forbilleder Rafael, desuden gives der en analyse af Thorvaldsens skriftsprog, og den rolle de religiøse motiver spillede i hans værker. Disse motiver er aldrig blevet anset for billedhuggerens stærkeste side, selvom han skabte alle tiders ikoniske Kristus-billede.

Publikationen sætter også fokus på arbejdet med det store forskningsprojekt i Thorvaldsens breve, der pågår i disse år, samt de fortsatte studier i Thorvaldsens antiksamling. Derudover byder bogen på spændende læsning om museets virtuelle tilbygning og et stort interview med maleren Robert Risager, der arbejdede et helt liv på museet med at restaurere sokler, vægge og lofter. Artiklerne er skrevet af både nationale og internationale forskere og museumsfolk.

Bogen er udgivet med støtte af Ny Carlsbergfondet, Lillian og Dan Finks Fond og Toyota Fonden.

De 269 tætpakkede og rigt illustrerede sider kan derfor sælges til kun kr. 199 på Thorvaldsens Museum.

For yderligere information kontakt museumsdirektør Stig Miss eller undertegnede på tlf. 33321532.

Med venlig hilsen

Bettina Weiland
Informationsmedarbejder
Thorvaldsens Museum
E-mail

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor