Bg_logo_top

Nyopstilling af Thorvaldsens Afstøbningssamling

fra d. 8. juni 2012

Pressemeddelelse 30. maj 2012

Hænder, fødder og ansigter i talrige variationer og størrelser samt afstøbninger af nogle af verdenskunstens mest kendte skulpturer – Bertel Thorvaldsens Afstøbningssamling var et skatkammer af inspiration for den verdensberømte billedhugger. Samlingen har længe levet en hemmelig tilværelse i Thorvaldsens Museums magasiner. Med den nye permanente opstilling, ser den atter dagens lys.

Et indblik i billedhuggerens arbejdsverden

Thorvaldsen var en lidenskabelig samler, og under sit mangeårige ophold i Rom opbyggede han de righoldige kunstsamlinger, der sammen med hans egne værker udgør Thorvaldsens Museums samlinger. Heriblandt var en omfattende afstøbningssamling, der hovedsageligt bestod af afstøbninger af antikke værker. Thorvaldsen brugte afstøbningernes form- og motivverden som inspiration til sine egne værker, og med den nye opstilling af samlingen får den besøgende et sjældent indblik i den kunstneriske proces.

En meget personlig samling

Thorvaldsens Afstøbningssamling er i international særklasse pga. sin høje kvalitet, og fordi den er en af de største bevarede samlinger i vore dage. Ud af de 630 afstøbninger, han anskaffede sig, mangler i dag kun 10. Samlingen er også usædvanlig ved at være skabt af én enkelt person, og den personlige sammensætning afspejler både Thorvaldsens egne interesser og tidens æstetiske smag, men også hvilke afstøbninger der var tilgængelige på markedet i perioden. Det var langt fra altid afstøbninger af hele statuer, der fangede Thorvaldsens interesse. Typisk for en billedhuggers samling er der mange dele af skulpturer, bl.a. af hænder og fødder. De var vigtige for forståelsen af det antikke formsprog og indgik ofte som forlæg for Thorvaldsens egen kunst.

Det kan man f.eks. se i Thorvaldsens relief Briseis og Achilleus fra 1803, hvor Thorvaldsen skildrer en episode fra indledningen af den antikke, græske digter Homers store digt Iliaden, der handler om grækernes ti-årige belejring af Troja. Det kropssprog, hovedpersonerne i relieffet har fået, er direkte inspireret af afstøbninger i hans samling. Men selvom Thorvaldsen gerne ”låner” f.eks. arme og ben i afstøbningernes forlæg, er hans personlige udtryk dog altid tydeligt genkendeligt.

Nyopstilling

Fra d. 8. juni bliver det muligt at se en helt ny opstilling af samlingen på museet. Samlingen er opstillet tæt og magasinagtigt for at fremhæve dens karakter af forråd for motiver og former i billedhuggerens arbejde. I fem tematiske sektioner belyses forskellige aspekter af Thorvaldsens forhold til afstøbningerne og deres anvendelse: Uddannelsen af kunstnere, Afstøbningsteknik, Restaurering, Køb og salg af afstøbninger samt Inspiration. De faktuelle oplysninger om de enkelte værker bliver holdt på et minimum, da disse oplysninger var mindre vigtige for Thorvaldsen end værkernes billedmæssige kvalitet. Desuden vil man kunne læse mere om værkerne i en række temaark og i de bøger, der bliver udgivet i forbindelse med nyopsætningen.

Nyopstillingen er blevet til i et tæt samarbejde mellem dr. phil. Jan Zahle, arkitekterne Henrik Ingemann og Alexander Damsbo samt museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen.

Nye bogudgivelser om samlingen

Når nyopstillingen åbner for museets gæster d. 8. juni 2012, er det muligt at læse mere om samlingen og dens historie i en mindre bog på dansk, skrevet af Jan Zahle. Senere på året forventes en mere omfattende udgivelse på engelsk, der indsætter samlingen i dens internationale kontekst. Såvel nyopstillingen som de to publikationer er resultater af et flerårigt forskningsprojekt, der er finansieret af Velux Fonden. Den danske publikation er udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Ernst og Vibeke Husmans Fond samt Frantz Hoffmanns Mindelegat.

Kontakt

For yderligere information kontakt dr. phil. Jan Zahle, museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen, museumsdirektør Stig Miss eller undertegnede på tlf. 33321532.

Med venlig hilsen
Kommunikationschef Bettina Weiland
E-mail: bettina.weiland@thorvaldsensmuseum.dk

Download pressefotos

Afstøbningssamlingen
Afstøbningssamlingen.
Download foto.

Afstøbningssamlingen
Afstøbningssamlingen.
Download foto.

Afstøbningssamlingen
Afstøbningssamlingen.
Download foto.

Pressefotos er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af Afstøbningssamlingen. Pressefotos skal akkrediteres Thorvaldsens Museum, hvor ikke andet er angivet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor