Bg_logo_top

Dansk guldalder på russisk /

Thorvaldsens Museum og Statens Museum
for Kunst udstiller i Moskva

Pressemeddelelse 31. august 2011

Et storstilet samarbejde mellem Statens Museum for Kunst, Thorvaldsens Museum og Puskin Museum resulterer nu i den største udstilling i Rusland nogensinde om dansk guldalderkunst.

Dansk guldalderkunst har i de senere år været genstand for flere større udstillinger i udlandet. Sidste år var det nationalgallerierne i England og Skotland, som i forbindelse med 200-året for Christen Købkes fødsel viste en retrospektiv udstilling om kunstneren i samarbejde med Statens Museum for Kunst. Nu har det russiske publikum mulighed for en bredere introduktion til denne florissante periode, hvor dansk kunst fik sit eget særpræg.

Særligt Thorvaldsen er en kendt skikkelse i russisk kunsthistorie. Han portrætterede bl.a. tzar Alexander I og skabte en række skulpturer og portrætter på bestilling fra russiske fyrster og grever. Puskin Museum i Moskva råder selv over en skulptur af fyrstinde Barjatinskaja, som indgår i udstillingen.

Åbning med royalt statsbesøg

Udstillingen “Danske Mestre 1800-1850” på Puskin Museum åbner den 6. september i anledning af dronningens statsbesøg i Rusland og er arrangeret i nært samarbejde med Thorvaldsens Museum og Statens Museum for Kunst. De i alt 62 værker af bl.a. Thorvaldsen, Eckersberg, Rørbye, Bendz, Skovgaard og Lundbye præsenteres i emner, der afspejler de vigtigste motivkredse i den danske guldalderkunst. Det danske regentpar overværer åbningen af udstillingen, som vises frem til 6. november.

International bevågenhed

Samarbejdet mellem de danske museer og Puskin Museum er opstået som et resultat af det russiske museums besøg i Danmark i foråret 2011 foranlediget af Kunststyrelsen. Med den russiske bevågenhed omkring Thorvaldsen, Eckersberg og co. følges der op på interessen for dansk kunst i udlandet med de seneste års udstillinger med Abildgaard, Eckersberg, Hammershøi, Willumsen og senest Købke. Næste sommer bliver Hammershøi genstand for tysk opmærksomhed, når udstillingen “Hammershøi & Europa” åbner på Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung i München. Den store udstilling vises forinden på Statens Museum for Kunst i perioden 4. februar – 20. maj 2012.

For yderligere oplysninger kontakt

Thorvaldsens Museum
Informationsmedarbejder Bettina Weiland
E bettina.weiland@thorvaldsensmuseum.dk
T +45 3332 1532

Statens Museum for Kunst
Presseansvarlig Jakob Fibiger
E jakob.fibiger@smk.dk
T +45 3374 8474
M +45 2961 6949

Download pressefoto

Pressefoto Bly & Blæk
Bertel Thorvaldsen. Diomedes bortfører Palladiet, ca 1804. Thorvaldsens Museum.
Download foto

Kontakt Statens Museum for Kunst vedr. nedenstående pressefoto:

Constantin Hansen. En lille pige, Elise Købke, med en kop foran sig, 1850. Statens Museum for Kunst.

Pressefotos er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af udstillingen. Pressefotos skal akkrediteres Thorvaldsens Museum, hvor ikke andet er angivet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor