Bg_logo_top

Udstilling - Unge øjne på antikken

Pressemeddelelse 29. november 2010

Gymnasieelever kuraterer udstilling til Thorvaldsens Museum

11 gymnasielever er inviteret til at opbygge en udstilling på Thorvaldsens Museum, hvor de undersøger og formidler, hvordan antikke genstande, der er udstillet på 1800-tals manér, opleves af dem i dag. Gennem dette brugersamarbejde er de unge med til at pege på, hvordan museets samling har og kan få betydning for nutidens publikum.

Unge øjne på antikken

Hvad sker der, når 11 unge formidler og fornyer Bertel Thorvaldsens Antiksamling, der stort set har stået uændret, siden museet åbnede i 1848? Det undersøger museet i et nyt samarbejde med Gefion Gymnasium, hvor eleverne skal udvikle særudstillingen “Unge øjne på antikken” til Antiksamlingen. Udstillingen åbner den 3. december.

Thorvaldsens Antiksamling – i 1848 og i dag

Bertel Thorvaldsen var en rigtig samler, og under sit livslange ophold i Rom købte han på markeder og hos lokale kunsthandlere i hele Italien mere end 10.000 ægyptiske, græske, etruskiske og romerske oldsager, der bl.a. bestod af vaser, smykker og olielamper. Da Thorvaldsens Museum åbnede i 1848 kunne gæsterne i seks rum se Antiksamlingen på museets 1.sal. Det kan de også i dag, for Antiksamlingen er udstillet, præcis som den var, da museet åbnede. Samlingen er derfor en museumshistorisk tidslomme, der giver et indblik i, hvilket billede af antikken, man i midten af 1800-tallet ønskede at give de besøgende. Og det er netop udfordringen ved Antiksamlingen, for hvordan formidler og fornyer man en statisk samling, så den bliver relevant og aktuel for nutidens publikum?

Om udstillingen

Med særudstillingen “Unge øjne på antikken” har museet taget udfordringen op. De 11 gymnasieelever delt ind i fem små grupper, der hver har fået stillet et af Antiksamlingens udstillingsrum og én museumsgenstandsgruppe til rådighed for deres del af særudstillingen. Én gruppe arbejder f.eks. med egyptiske genstande, en anden med den græske vasesamling og en tredje med bitte små gemmer og kaméer i halvædelstene. Hver gruppe udvælger netop de genstande i den permanente udstilling, som de finder særligt interessante og relevante. Herefter skal de udstille genstandene i særudstillingsmontrerne og vælge, hvordan de vil formidle dem.

I de tre uger, hvor eleverne arbejder på museet, sætter de sig ind i samlingen og undersøger alt det, der påvirker oplevelsen af de antikke genstande. De anmelder den eksisterende særudstilling, de observerer museets besøgende og deres måder at se på genstande på, og de taler med direktøren, udstillingsteknikerne, museumsbetjenten og meget mere. Resultatet kan ses af museets gæster fra den 3. december 2010 til den 1. maj 2011.

Interviewmulighed og kontaktinfo

Journalister inviteres til at få et indblik i de unges arbejde med udstillingen tirsdag d. 30/11, torsdag d. 2/12 og fredag d. 3/12, hvor udstillingen åbner. Kontakt Leder af Skoletjenesten Line Esbjørn tlf.33 32 15 32 eller mobil: 53 37 51 35 eller projektleder Julie Lejsgaard Christensen tlf. 33 32 15 32 for at aftale nærmere eller for yderligere information.

Informationsmedarbejder Bettina Weiland, tlf. 33 32 15 32,
e-mail: bettina.weiland@thorvaldsensmuseum.dk

Download pressefotos

Unge øjne
Elever fra Gefion Gymnasium.
Foto: Iben Mondrup Salto

Download foto.

Unge øjne
Elever fra Gefion Gymnasium.
Foto: Iben Mondrup Salto

Download foto.

Pressefotos er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af udstillingen. Pressefotos skal akkrediteres Thorvaldsens Museum, hvor ikke andet er angivet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor