Bg_logo_top

Udstilling: Under Raphaels Haandtegning

Pressemeddelelse 22. juni 2009

Under Raphaels Haandtegning –
En rejse gennem Thorvaldsens rige samling
af tegninger

Fra 23. juni til 13. september 2009

Udstillingen på Thorvaldsens Museum viser et udvalg af Thorvaldsens store samling på knapt 2000 tegninger, som han erhvervede af de mange europæiske kunstnere, som levede og arbejdede i Rom i 1800-tallet. De skrøbelige tegninger er normalt gemt i skabe og skuffer for at beskytte dem mod dagslys. Men blandt tegningerne er der uhyre interessante værker af bl.a. Joseph Anton Koch, Asmus Jakob Carstens og C.F.F. Stanley, og disse værker bliver nu vist for publikum.

Tegningerne giver et unikt indblik i Thorvaldsens personlige kunstsmag, og de er en spændende kilde til livet omkring den verdensberømte billedhugger og det internationale kunstneriske miljø i Rom i 1800-tallet.

Under Rafaels Haandtegning

Thorvaldsen havde ikke kun blik for samtidskunsten, men fik også lejlighed til at erhverve sig nogle tegninger af de ældre mestre fra 15- og 1600-tallet. På udstillingen vil man bl.a. kunne se en tegning af Madonna med barnet, som Thorvaldsen selv var sikker på var af Raphael og som stod hans hjerte så nær, at den hang over hans seng i lejligheden i Rom. Desværre har senere tider påvist, at tegningen var et samtidigt falsum.

Den danske generalkonsul i Italien og Thorvaldsens ven baron Herman Schubart (1756-1832) boede ofte hos Thorvaldsen, når han var i Rom, og i et brev til Thorvaldsen skriver han: “… jeg agter i næste Maaned atter at hiemsøge Dem med min Nærværelse, og at beboe den lille smukke Stue, med Sengen under Rafaels Haandtegning…”

Oprøreren Asmus Jakob Carstens

Publikum stifter på udstillingen bekendtskab med nogle af de kunstnere, billedhuggeren var ven med i sin ungdom, og som alle blev anset for revolutionære og progressive. Carstens (1754-1798) var så oprørsk, at han blev bortvist fra Kunstakademiet i København, men hans mange tegninger inspirerede både Thorvaldsen og den fælles bekendte Joseph Anton Koch, som Thorvaldsen en overgang delte lejlighed med i Rom.

C.F.F. Stanley – et arkitektonisk geni

Det er blevet sagt om arkitekten Carl Ferdinand Stanley (1769-1805), at han kunne være blevet for arkitekturen, hvad Thorvaldsen var for skulpturen. I sin samtid blev han udråbt til en af fremtidens største arkitekter. Han nåede dog ikke at efterlade sig noget nævneværdigt byggeri, da han døde i Rom allerede i 1805, få dage efter sin 36 års fødselsdag. Han var nær ven til Thorvaldsen, og de to havde en tæt og fortrolig korrespondance.

Mange af den unge Stanleys tegninger blev efter hans død overtaget af Thorvaldsen, og i disse tegninger kan man se en arkitektur, der i sin radikalitet minder om de store franske revolutionære arkitekter Étienne-Louis Boullée og Claude-Nicolas Ledoux. Arkitekturprojekter, der ellers er helt uvante i dansk sammenhæng.

Thorvaldsens mange samlinger

Thorvaldsen erhvervede sig uhyre righoldige samlinger, ikke mindst under hans over 40-årige ophold i Rom fra 1797 til 1838. Og alle dele af samlingerne blev indlemmet i Thorvaldsens Museum. Udover originalmodellerne til hans egne værker og de over 1000 egenhændige tegninger, bestod hans samlinger af malerier, antikke genstande, bøger, medaljer, grafiske arbejder og knap 2000 tegninger af andre kunstnere. Det er en del af denne samling, der med udstillingen hen over sommeren bliver sat fokus på.

Kontakt

For yderligere information kontakt museumsdirektør Stig Miss på tlf. 33321532 eller undertegnede.

Med venlig hilsen

Bettina Weiland
Informationsmedarbejder
Thorvaldsens Museum
E-mail

Download pressefotos

J.A. Koch: Giganternes kamp med Kroniderne J.A. Koch: Giganternes kamp med Kroniderne. Foto: Helle Nanny Brendstrup.
Hent foto

J.A. Koch: Giganternes kamp med Kroniderne C.F.F. Stanley: Teater i romersk stil, 1803. Foto: Helle Nanny Brendstrup.
Hent foto

J.A. Koch: Giganternes kamp med Kroniderne Ernst Meyer: Italienerinde med sit barn på skødet. Foto: Helle Nanny Brendstrup.
Hent foto

J.A. Koch: Giganternes kamp med Kroniderne J.A. Koch: Dante og Vergil på uhyret Geryon, 1800-1822. Foto: Helle Nanny Brendstrup.
Hent foto

Pressefotos er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af udstillingen.Pressefotos skal akkrediteres Thorvaldsens Museum, hvor ikke andet er angivet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor