Bg_logo_top

Donation fra A.P. Møller Fonden

Pressemeddelelse 4. juni

A.P. Møller Fonden donerer 9 millioner til Thorvaldsens Museum

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret hele 9 millioner kr. til rensning og restaurering af de udsmykkede lofter på Thorvaldsens Museum. Restaureringen strækker sig over 4 år. Thorvaldsens Museum vil være åbent og tilgængeligt for publikum i museets åbningstid i hele perioden.

4000 m2 lofter

Lofternes udsmykning er det største pompejansk inspirerede udsmykningsprogram i Nordeuropa og omfatter næsten 4000 m2. Udsmykningen blev udført samtidig med museets opførelse fra 1839 til 1848, og den strækker sig over alle lofter i museets stueetage og 1. sal – i alt mere end 40 rum samt korridorer og trapperum.

Lofterne udsmykket af guldaldermalerne

Udsmykningen, der er forskellig fra rum til rum, tager udgangspunkt i de antikke loftsudsmykninger, som blev fundet dels i Herculanum (udgravet fra 1738) dels i Pompeji (udgravet fra 1748) samt antikke bygninger i Rom som f.eks. Neros gyldne Hus. Blandt de mange danske guldalderkunstnere, der deltog i udsmykningsarbejdet, er Christen Købke den mest berømte.

Intensiv restaurering gennem 20 år

Thorvaldsens Museum, der åbnede i september 1848, er Danmarks første museumsbygning. Og bygningen er et enestående stykke arkitektur, der går ry om i ind- og udland. Men tidens tand tærer på museet, og indenfor de sidste 20 år er der foregået et omfattende restaureringsarbejde. Hele kobbertaget er blevet fornyet, den indre gårds belægning er blevet fornyet, skulpturgruppen på museets tag er blevet restaureret og genopsat, hele underetagen på museet er ført tilbage til sin oprindelige skikkelse, og indenfor de sidste år er alle museets udvendige facader blevet rensede, stabiliserede og restaurerede. Alle disse vedligeholdelsesarbejder er finansieret dels ved fondsstøtte og dels ved midler fra Københavns Kommune, museets ejer.

To store restaureringsopgaver mangler

To store vedligeholdelsesopgaver mangler nu at blive gennemført. Det er rensning og restaurering af museets fire facader mod den indre gård og rensning, restaurering og stabilisering af museets udsmykkede lofter. Det er denne sidste opgave, som museet nu har fået mulighed for at gennemføre takket være den storslåede bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

4 års arbejde til i alt 13 millioner

Arbejdet med at restaurere, rense og stabilisere de enestående udsmykkede lofter vil strække sig over ca. 4 år, og det samlede projekt vil koste knap 13 millioner kr., hvoraf Københavns Kommune forventes at ville afholde de resterende midler udover fondsbevillingen fra A.P. Møller Fonden.

Kontakt

For yderligere information kontakt museumsdirektør Stig Miss på tlf. 33321532 eller undertegnede.

Med venlig hilsen
Bettina Weiland
Informationsmedarbejder
Thorvaldsens Museum
E-mail

Download pressefotos

Loftet i Rum 20 pressefoto
Loftet i Rum 20. Foto: Ole Woldbye.
Hent foto

Loftet i Rum 20 pressefoto
Skaden i loftet kan nu repareres takket være donationen fra A.P. Møller Fonden.
Foto: Ole Woldbye.

Hent foto

Loftet i Rum 20 pressefoto
Loftet i Rum 21. Foto: Ole Woldbye.
Hent foto

Pressefotos er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af restaureringen af museets lofter.
Pressefotos skal akkrediteres Thorvaldsens Museum, hvor ikke andet er angivet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor