Bg_logo_top
01.08.2012

Milliondonation til Thorvaldsens Museum

Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal giver millionbevilling til Thorvaldsens Museum.

Museet_og_pladsen

En enestående bevilling til forskning og formidling

Augustinus Fonden og A.P. Møller Fonden har generøst besluttet at støtte et forskningscenter på Thorvaldsens Museum, der har til opgave at undersøge de skriftlige kilder til Bertel Thorvaldsens værk. De to fonde har tilsammen bevilget 7.627.646, – kr. til et fireårigt forskningsprojekt, der skal beskæftige fire videnskabelige medarbejdere og to studenter. Der er tale om en sjælden stor forskningsbevilling til et dansk museum.

En guldgrube af oplysninger

Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) var den bedst kendte dansker i 1800-tallets første halvdel og er blandt de bedst kendte danske kunstnere overhovedet. Der udgives løbende bøger og artikler om ham, og hans værker deltager hyppigt på udstillinger i både ind- og udland, men trods denne konstante vidensproduktion har de tusindvis af skriftlige primærkilder til hans virksomhed aldrig været systematisk gennemforsket. De har befundet sig i arkivet på Thorvaldsens Museum og har kun været brugt i sin helhed af enkelte forskere. Det har længe stået meget højt på museets ønskeliste at udforske denne guldgrube systematisk, og med de to fondes storslåede bevilling bliver det nu muligt at løse den enorme opgave.

Kilderne til Thorvaldsens værk – på nettet

Kildematerialet udgør grundlaget for vores viden om Thorvaldsens liv og værk og består af bl.a. breve til og fra familie, venner, europæiske kulturpersonligheder, fyrster, adelsmænd, kunstnere, kunstinteresserede og kunder – desuden officielle skrivelser, anbefalinger, hyldestdigte, anmeldelser, artikler, dagbogsindførsler, invitationer, værk- og boglister, værkstedsregnskaber, notater m.m. Størstedelen af de originale dokumenter befinder sig i Thorvaldsens Museums fysiske arkiv, men afskrifter af relevant kildemateriale i andre arkiver i ind- og udland indgår også i projektet.

Resultaterne af forskningsarbejdet fremlægges løbende i museets omfattende og brugervenlige digitale arkiv på internetadressen http://brevarkivet.thorvaldsensmuseum.dk. Her har Thorvaldsens Museum siden 2006 publiceret ca. 8.000 afskrifter af originaldokumenter fra Thorvaldsens tid, men langt de fleste fremstår p.t. i ubearbejdet form.

Projektets formål: Ny viden om Thorvaldsen

Formålet med den videnskabelige bearbejdning af de arkivalske dokumenter er at uddrage og formidle den viden om Thorvaldsens værker, som materialet indeholder. Arbejdet vil ikke kun resultere i talrige nyopdagelser, men også uddybe og revidere vidensgrundlaget for Thorvaldsens værkproduktion. Projektet sigter mod at genindsætte hans værk på den plads og i den kontekst i international kunsthistorie, hvor det rettelig hører hjemme. Desuden vil Thorvaldsens vidt forgrenede netværk i Europas politiske og kulturelle elite blive kortlagt som en væsentlig brik i forståelsen af hans virke.

Når projektet er gennemført, vil museet have bygget et fyrtårn i dansk kunsthistorie. Netarkivet vil blive dét fremtidige referenceværk om Thorvaldsen, der fremover til stadighed vil kunne generere ny forskning, give alle interesserede indblik i en vigtig historisk periode og ikke mindst dokumentere, hvorfor og hvordan Bertel Thorvaldsen er en central bidragyder til dansk og international kunst og kultur.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor