Bg_logo_top

Museets enestående lofter blev restaureret

fra 2010 til 2013

Historie

4000 m2 udsmykkede lofter

De udsmykkede hvælvede lofter i museet dækker et areal på mere end 4.000 kvadratmeter og er blandt de største sammenhængende udsmykningsarbejder af denne type i Europa. Alle lofter i stueetagen og på 1. sal er bemalede, i alt mere end 40 rum, tillige med korridorerne og trapperummet.

Opførelse og udsmykning

Det var Thorvaldsens Museums arkitekt, Michael Gottlieb Bindesbølls idé, at den farvestærke museumsbygning og de rigt udsmykkede lofter skulle danne en stærk kontrast til Thorvaldsens skulpturer. Museumsbygningen er opført fra 1839-1848, og lofterne blev bemalet i perioden 1843-1848.

Pompejansk inspiration

Arkitekt Bindesbøll ville i bogstavelig forstand genskabe et hus fra antikken, og derfor blev lofterne først og fremmest udsmykkede i ”pompejansk” stil, dvs. inspireret af den udsmykning, som man fandt i antikke romerske huse i Pompeji (der blev udgravet fra 1748), Herculanum (der blev udgravet fra 1738) og i de bevarede lofter i de antikke ruiner i Rom (f.eks. kejser Neros Palads). I en række store bogværker med illustrationer af de antikke dekorationer, ofte i håndkolorerede kobberstik, kunne Bindesbøll og de deltagende kunstnere se gengivelser af kompositioner, mønstre og detaljer i de antikke bygninger. Og i mange tilfælde er motiverne i Thorvaldsens Museums lofter direkte kopieret herfra.

Udført af Thorvaldsens yngre kolleger

Udsmykningen af lofterne på Thorvaldsens Museum blev udført af et hold på over 40 fortrinsvis yngre kunstnere, der talte både malere, billedhuggere og stukkatører. Mange af dem var stadig elever på Kunstakademiet i København, mens de arbejdede på museet. Lofterne i de enkelte rum blev altid udført af flere kunstnere, der havde hver deres speciale. Én af den danske guldalderkunsts største navne, maleren Christen Købke (1810-1848), deltog også i udsmykningen, og hans arbejde kan ses i rum 2, 4, 5 og 6.

Fresco, secco og modellering

Teknikken ved udførelsen af museets dekorerede lofter er både fresko-maleri (dvs. farverne males ind i et vådt pudslag) secco-maleri (maling på et tørt pudslag) støbte gips-udsmykningsdele og frit modellerede relieffer og detaljer i kalkpuds.

Nuværende tilstand

Opmaling i 1930’erne

Igennem Thorvaldsens Museums over 160-årige historie har der naturligvis været udført større og mindre restaureringer på mange af lofterne. Ved en større restaurering i 1930’erne malede man mange steder desværre den lyse bundfarve mellem motiverne op for at dække over en sikkert meget tilsmudset baggrund. Den lyse farve kan desværre ikke fjernes igen. Men heldigvis ”opfriskede” man ikke selve motiverne, og dem kan vi rense og restaurere i dag.

Gennemgribende rensning og restaurering nødvendig

Lofterne trænger nu til en gennemgribende rensning og restaurering. Der er mange slags skader på lofterne. Der er overfladesnavs overalt, og laget af snavs er ofte meget uens pga. mekanisk og overfladisk aftørring af lofterne. Der er revnedannelser i alle lofterne med varierende bredde igennem farve-, puds- og gipslag, og undertiden er der niveauforskydninger på hver side af revnerne. Tidligere udfyldinger af ældre revner er ofte foretaget meget uhensigtsmæssigt og groft og står nu tydeligt frem. Der er flere steder puds-, farve- og gipslag, der er skallet op og nu sidder løst. Og enkelte steder kan man stadig se sporene af ældre vandskader, et tilbagevendende problem igennem hele museets levetid.

Restaureringsmetoder og muligheder

To lofter ad gangen

Rensningen og restaureringen af Thorvaldsens Museums udsmykkede lofter vil stå på i perioden januar 2010 til december 2013. Der vil blive arbejdet på to lofter ad gangen, og publikum vil kunne bevæge sig på normal vis igennem museet, om end enkelte af Thorvaldsens skulpturer ikke vil være synlige, mens arbejdet står på.

Bevaring frem for fornyelse

Restaureringen har to hovedformål: Det ene er at sikre lofternes bevaring for eftertiden. Det andet er at stræbe efter, at loftdekorationerne bliver bragt i en tilstand, der er så tæt på det oprindelige udtryk som muligt. Det er grundlæggende for restaureringen, at bevaring vægtes frem for fornyelse.

Restaureringen vil hovedsageligt være koncentreret om bortrensning af overfladesnavs og komplettering af revnedannelser samt korrektioner og fjernelse af tidligere uhensigtsmæssige restaureringer.

Rensnings- og restaureringsmetoder

Laget af snavs på lofterne fjernes ved tørrensning med en særlig svamp, der er udviklet til overfladerensning af fresker. Løstsiddende originalpuds og farvelag fastlægges til det bærende underlag med henholdsvis kalk/hydraulisk kalk og hovedsageligt animalsk og vegetabilsk lim.

Revnedannelser igennem puds og farvelag kompletteres med ny kalkpuds, der retoucheres med en særlig metode, hvor farvelaget opbygges af korte parallelle penselstrøg med vandfarve. Ældre overmalinger korrigeres ved retouchering med hovedsageligt pastelkridt bestående af pigment og kridt. Misfarvninger i overfladen, der ikke lader sig bortrense, søges ligeledes optisk dæmpet ved retouchering med pastelkridt.

Løbende dokumentation

Under restaureringen vil der løbende blive indsamlet information om dekorationernes materialesammensætning og de til fremstillingen anvendte metoder. Det er vigtigt, at alle iagttagelser og behandlinger dokumenteres, så vi kan dele vores erfaringer med andre, og således at eftertiden véd hvilke indgreb, vi har foretaget.

Finansiering og deltagere

Det store arbejde med rensning og restaurering af de enestående lofter på Thorvaldsens Museum, er muliggjort af en stor donation fra A. P. Møller og Chastine Mckinney-Møllers Fond til almene Formaal, tillige med en særbevilling fra Københavns Kommune.

Konservator: Bo Kierkegaard Aps.
Arkitekt: Charlotte Felding
Bygherre: Københavns Kommune, Thorvaldsens Museum

Restaurering af lofter.
Cand. Scient. Cons. Katrine Eltang og konserveringstekniker Salih Cengiz udfører afsluttende retouchering og grafisk dokumentation i rum 3.

Restaurering af lofter.
Det centrale dekorationsfelt i loftet i rum 3 med skader efter nedsivende vand fra den overliggende etage.

Restaurering af lofter.
Det centrale dekorationsfelt i loftet i rum 3 efter endt restaurering.

Restaurering af lofter.
Den kraftige belægning af overfladesnavs under bortrensning i rum 3.

Restaurering af lofter.
Detalje af loftet i rum 3.

Restaurering af lofter.
Detalje af loftet i rum 4.

Restaurering af lofter.
Cand. Scient. Cons. Katrine Eltang opbygger tratteggio retouch (”nyt farvelag”) på pudskomplettering i sætningsrevne i rum 5.

Restaurering af lofter.
Detalje af loftet i rum 5.

Restaurering af lofter.
Afrensning i rum 2.
Alle fotos: Bo Kierkegaard Aps.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor