Bg_logo_top

Carl Th. Dreyer og Thorvaldsen

Til de dramatiske toner af Svend Erik Tarps musik, fremført af Statsradiofoniens orkester, panorerer kameraet først hen over Thorvaldsens Museum, for derefter at zoome ind på Thorvaldsens selvportrætstatue. Scenen er sat i Carl Th. Dreyers film om Thorvaldsen, der blev optaget på Thorvaldsens Museum i 1948 i anledning af 100 års jubilæet for museets åbning. Se filmen i stort format på museet
eller klik her og se den på det nye site om Dreyer.

Thorvaldsen, (Carl Th. Dreyer, DK, 1949). Preben Frank Film og Dansk Film Co. for Dansk Kulturfilm. Foto venligst udlånt af: DFI/Billed- & Plakatarkivet.
Dreyer på optagelserne til filmen om Thorvaldsen, (Carl Th. Dreyer, DK, 1949). Preben Frank Film og Dansk Film Co. for Dansk Kulturfilm. Foto venligst udlånt af: DFI/Billed- & Plakatarkivet.

Carl Th. Dreyer (1889-1968) er en af dansk films mest betydningsfulde instruktører, og med film som Vredens Dag og Ordet, står Dreyer endda som en af de vigtigste filmkunstnere i den internationale filmhistorie. I 1947 fik Dreyer af Dansk Kulturfilm til opgave at skabe en film om Thorvaldsen.

Et udfordrende samarbejde

Thorvaldsens Museums daværende direktør, Sigurd Schultz, blev kontaktet med henblik på at yde Dreyer hjælp og støtte under optagelserne. Dreyer ønskede både at flytte nogle af Thorvaldsens skulpturer fra deres oprindelige sokler, samt at sætte dem på drejeskiver, så de kunne lyssættes fra alle vinkler.

Skulpturerne havde ikke været rokket en millimeter siden museets åbning i 1848, og desuden var Dreyers ønske om at se Thorvaldsens værker som rundskulpturer et brud med den hidtidige norm, nemlig at skulpturerne skulle ses lige forfra. Sådan var og er Thorvaldsens skulpturer – for de flestes vedkommende – altid blevet præsenteret i museets rum. Dreyers ønske krævede derfor, at museet flyttede sig en del rent mentalt, før man gik med til at flytte skulpturerne rent fysisk. Desuden var flytningen forbundet med visse risici. Til sidst gik museet dog med på idéen.

Om optagelserne

I museets forhal blev der opsat et stort, gråt gardin som bagtæppe, og kunstværkerne blev herefter placeret på en specielt designet, drejelig sokkel og belyst med spotlight, så de efter Dreyers ønske kunne filmes fra alle vinkler. Optagelserne fandt sted fra den 22. august til den 20. september 1948 på Thorvaldsens Museum og i Vor Frue Kirke, hvor Thorvaldsens skulpturer af Kristus og Apostlene er opstillet.

At det var en stor opgave for museet at deltage i filmprojektet, vidner et brev fra museumsdirektør Sigurd Schultz til Ib Kock-Olsen, direktør for Dansk Kulturfilm om:

“Det var ellers haarde Krav om Risiko ved Flytning af Marmor, de to Herrer [Dreyer og medinstruktør Preben Frank] stillede til os, og en drøj Tur at komme igennem paa et for os ikke just belejligt Tidspunkt. Vi er lettede over, at det er overstaaet lykkeligt og uden nogen Uheld, men de var jo lige ved at klemme Livet af vor Vagtmester. Han var synlig overkørt, da han naaede til i sidste Øjeblik at skulle gennemføre Arrangementerne til Hundred Aars Dagene. Ogsaa dette klarede vi imidlertid heldigt. Dermed er saaledes al Ting godt.” (Dateret 24/9 1948).

9 millioner tv-seere

Dreyers Thorvaldsenfilm blev set af over 9 millioner mennesker. Filmen blev vist hele 429 gange i foreninger, skoler o.s.v. for et publikum på i alt 52.338, desuden fik filmen 10 tv-visninger med et beregnet antal seere på 9.050.000. Filmen blev også solgt i 105 kopier til USA.

Kilde: www.carlhtdreyer.dk

For yderligere information anbefales artiklen Kunstnerens hånd – Dreyer, Thorvaldsen, Venus af Claire Thomson.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor