Bertel Thorvaldsen

Thorvaldsen var en af Europas mest kendte kunstnere i 1800-tallet. Han udførte kunstværker til paven, Napoleon og mange af Europas kongefamilier.

Rudolph Suhrlandt: Portræt af Thorvaldsen, 1810. Detalje.
Rudolph Suhrlandt: Portræt af Thorvaldsen, 1810. Detalje.

Thorvaldsen

Billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) voksede op i København i fattige kår. Han blev optaget på Kunstakademiet i en ung alder, hvor han viste et udsædvanlig stort talent. Efter endt uddannelse rejste han til Rom, som dengang var Europas absolutte kulturelle centrum. Her skabte han sig en international kunstnerkarriere, og da han efter mange år vendte hjem til sin fødeby København, var det som en verdensberømt superstjerne, der havde udført kunstværker til både paven, Napoleon samt kendte og kongelige over hele Europa.

Thorvaldsens gennembrudsværk

Jason med det gyldne skind fra 1803 var den skulptur, der lagde grunden til Thorvaldsens store berømmelse. Skulpturen indledte en ny periode i historien, hvor troen på det frie menneske skabt i lyset af antikken var væsentligt. På den måde markerer Thorvaldsens Jason tærsklen til det 1800-tal, hvori de vestlige demokratier så dagens lys.

Thorvaldsens gennembrudsværk: Jason med det gyldne skind, 1803.
Thorvaldsens gennembrudsværk: Jason med det gyldne skind, 1803.

Efter gennembruddet med Jason, væltede det ind med bestillinger til Thorvaldsen. For at klare efterspørgslen fik han efterhånden hele fem atelierer i Rom og ganske mange medarbejdere. I løbet af Thorvaldsens arbejdsliv blev hans værker opstillet over hele Europa, hvor de den dag i dag pryder pladser og paladser som vidnesbyrd om datidens regenter og kulturelle elite.

Thorvaldsens skulpturer

I 1800-tallet blev kunsten og livet inspireret af den romerske og den græske oldtid, dvs. antikken og den klassiske kunst. Derfor kalder man også periodens kunst for nyklassicismen, og Thorvaldsen var tidligt og kunstnerisk meget overbevisende i stand til at give udtryk for denne opblomstring af de klassiske idealer i sine skulpturer.

Bertel Thorvaldsen: Merkur som Argusdræber, 1818.
Bertel Thorvaldsen: Merkur som Argusdræber, 1818.

Skønhedens gudinde Venus, gudernes flyvende sendebud Merkur og kærlighedens gud Amor er eksempler på, hvordan Thorvaldsen hentede sine motiver i antikkens mytologi. Desuden skabte Thorvaldsen også gravmonumenter til f.eks. Pave Pius 7 til Peterskirken i Rom, mindesmærker over bogtrykkerkunstens opfinder Gutenberg til torvet i Mainz og over astronomen Copernicus til en central plads i Warszawa for blot at nævne nogle enkelte. Også i Danmark fik Thorvaldsen store opgaver. Mest kendt er skulpturerne af Kristus og Apostlene til domkirken, Vor Frue Kirke, i København.

Thorvaldsens liv

Thorvaldsen blev født i København den 19. november 1770 i en fattig familie. Faren var indvandret fra Island og ernærede sig som billedskærer i træ til skibenes udsmykning. Moren var datter af en degn ved Lemvig. Den unge Bertel begyndte på Kunstakademiet i København som 11-årig, da man fik øje på hans store tegnetalent. På den måde kunne Thorvaldsen få en uddannelse og samtidig hjælpe sin far på skibsværftet med billedskærerarbejdet. På akademiet blev maleren Nicolai Abildgaard Thorvaldsens mentor og beskytter. Han inddrog ham i sine arbejder, og fik ham derigennem introduceret til landets højeste kredse.

Efter endt uddannelse gjorde et stipendium det muligt for Thorvaldsen at videreuddanne sig i Italien. Studietiden i Rom blev til arbejdsliv. Ordrebogen blev fuld, og snart var han en af Europas mest kendte kunstnere. Godt 40 år blev det til i Rom – ikke mærkeligt at han fejrede datoen for sin ankomst til byen, den 8. marts 1797, som sin romerske fødselsdag.

Først i 1838 vendte Thorvaldsen tilbage til Danmark. Efter hjemkomsten blev han Københavns første og den dag i dag eneste æresborger. Den 24. marts 1844 døde Bertel Thorvaldsen – 73 år gammel. Ramt af en blodprop i hjertet, da han overværede ouverturen til aftenens forestilling i Det Kongelige Teater. Hans kiste blev placeret i et kapel i Vor Frue Kirke, og den 6. september 1848 blev kisten overført til gravkammeret i Thorvaldsens Museums gård kort tid før museets åbning den 18. september 1848, så billedhuggeren til evig tid kunne være omgivet af sin kunst.

Thorvaldsens efterkommere

Thorvaldsen giftede sig aldrig, men blandt flere andre havde han et 20 år langt og stormfuldt forhold til italienske Anna Maria Uhden. Hun var oprindeligt kammerpige, men giftede sig med den preusiske gesandt ved pavehoffet, Wilhelm vin Uhden. De havde to døtre sammen, men Ana Maria forlod mand og døtre, efter hun havde indledt et forhold til Thorvaldsen. De fik to børn sammen, sønnen Carlo Alberto, som kom til verden i 1806 og datteren Elisa, som blev født i 1813. Sønnen døde som 5-årig ved en drukneulykke, men datteren levede og førte slægten videre. Den ene overlevende af Thorvaldsens dattersønner bosatte sig på Sicilien, den anden emigrerede til USA. Museet har stadig forbindelse til familien.

Oberst Paulsens familie af Albert Küchler, 1838. I 1832 var Thorvaldsens datter Elisa blevet gift med den noget ældre oberst Fritz Paulsen, der havde ansættelse hos den eksilerede prinsesse Charlotte Frederikke i Rom. Da Thorvaldsen skulle vende hjem til Danmark i 1838, bestilte han hos Küchler et portræt af datteren, svigersønnen og de to børnebørn.
Oberst Paulsens familie af Albert Küchler, 1838. I 1832 var Thorvaldsens datter Elisa blevet gift med den noget ældre oberst Fritz Paulsen, der havde ansættelse hos den eksilerede prinsesse Charlotte Frederikke i Rom. Da Thorvaldsen skulle vende hjem til Danmark i 1838, bestilte han hos Küchler et portræt af datteren, svigersønnen og de to børnebørn.

Hvor kan du se Thorvaldsens værker?

Thorvaldsens skulpturer befinder sig i dag over hele verden på store kunstmuseer som Louvre i Paris, Metropolitan Museum i New York, Victoria & Albert Museum i London, Eremitagemuseet i Skt. Petersborg og på Alte Nationalgalerie i Berlin. Men Thorvaldsens Museum i København er det eneste sted, hvor Thorvaldsens kunst bliver vist i sin helhed.

Hvad skete der i Thorvaldsens liv?
Hvilke værker udførte han hvornår?
Følg liv og værker år for år i den kronologiske oversigt i Arkivet.
Se en oversigt over, hvor Thorvaldsens værker er opstillet og udstillet her.
Læs en uddybende biografi om Thorvaldsen her.