Organisation

Thorvaldsens Museums bestyrelse

Bestyrelsesformand:

Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde

Bestyrelsesmedlemmer:

Arkitekt Anna Maria Indrio
Billedhugger Sophia Kalkau
Billedhugger og professor Bjørn Nørgaard
Højesteretspræsident Thomas Rørdam
Jens Kjær Christensen, Medlem af Borgerrepræsentationen
Trine Madsen, Medlem af Borgerrepræsentationen

Ejerforhold

Thorvaldsens Museum ejes og drives af Københavns Kommune og hører administrativt til enheden "Historie & Kunst" under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Historie & Kunst ledes af museumsdirektør Marius Hansteen. Museet modtager endvidere driftstilskud fra Staten.