Medarbejdere

Museumsdirektør:
Annette Johansen
annette.johansen@thorvaldsensmuseum.dk
33 32 15 32

Museumsinspektør
Kristine Bøggild Johannsen
kristine.johannsen@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 46

Museumsinspektør
Margrethe Floryan
Seniorforsker, ph.d.
Ansvarlig for Thorvaldsens skulpturer, afstøbnings- og bogsamling, samt andre kunstneres tegninger.
margrethe.floryan@thorvaldsensmuseum.dk
61 36 92 62

PR & Kommunikation
Maria Horn Rasmussen
ke5k@kk.dk
21543387

Leder af Skoletjenesten:
Line Esbjørn
Ansvarlig for børn, unge og uddannelse
line.esbjoern@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 37

Forskningsmedarbejdere ved Arkivet:

Nanna Kronberg Frederiksen
nanna.kronberg@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 11

Kira Kofoed
Mag.art. i kunsthistorie
Projektleder og forsker v. Arkivets forsknings- og formidlingsprojekt Bertel Thorvaldsen – kilder og kontekst
kira.kofoed@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 43

Karen Benedicte Busk-Jepsen
karenbenedicte@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 45

Forskningsmedarbejder Thorvaldsens tegninger:
Stig Miss
stig.miss@thorvaldsensmuseum.dk

Registrator:
Laila Skjøthaug
Mag.art.
Ansvarlig for malerisamling, grafiksamling samt skulpturer af andre kunstnere end Thorvaldsen
laila.skjothaug@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 41

Museumsbutik:
Lone Skov Madsen og Karina Vestergaard
shop@thorvaldsensmuseum.dk
33 32 15 32

Vagtmester:
Lene Rolfsen
lene.rolfsen@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 30

Drift og værksted:
Koordinator ved E&S Kristian Kaltoft
21209154